Laatujärjestelmäkoulutus

  Kotityöpalvelun laatusertifikaatti

  Kotityöpalvelun laatusertifikaatti on yksityiselle kotityöpalvelujen tuottajalle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän laatukriteerit. Palveluntuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen.

  Kotityöpalvelun laatusertifikaatin hakemisen edellytys on yrityksen osallistuminen laatujärjestelmäkoulutukseen, laatujärjestelmän laatiminen ja sen yrityksen ulkopuolinen auditointi täytyy läpäistä hyväksytysti.

  Miksi laatujärjestelmä?

  Laatujärjestelmän tavoitteena on edistää ennen kaikkea sitä, että asiakas saisi laadukasta ja luotettavaa palvelua kotiinsa. Yritykselle laatujärjestelmä tarjoaa välineen kehittää koko yrityksen toimintaa ja henkilöstöä.

  Kenelle?

  Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti yksityisille kotityö- ja hoivapalveluiden tarjoaville yrityksille sekä muille kyseisiä palveluja tuottaville organisaatioille, joiden tarpeita ja tarkoitusta laatujärjestelmä palvelee (esim. järjestöt ja yhdistykset).

  Laatujärjestelmäkoulutus

  Laatukoulutuksessa osallistujat perehdytetään kotityöpalvelun laatujärjestelmään ja laatujärjestelmän viiteen osa-alueeseen: johtaminen, toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta, henkilöstö ja osaaminen, resurssit ja prosessit. Laatukoulutuksen osallistujat saavat käyttöönsä yritystä helpottavia työkaluja muun muassa itsearviointiin ja riskienhallintaan.

  Koulutuksen aikana osallistujat työstävät yrityksensä laatukäsikirjaa, johon kuvataan toiminnan nykytilanne, toimintatavat ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Laatukoulutuksen tavoitteena on, että osallistujat rakentavat oman yritykseen laatujärjestelmän ja hakevat kotityöpalvelualan laatusertifikaattia.

  Kainuussa Kotityöpalvelujen laatujärjestelmäkoulutusta tarjoaa Kainuun ammattiopisto.

  Lisätietoa kotityöpalvelun laatusertifikaatista ja laatujärjestelmästä   https://kotityopalvelut.fi/laatujarjestelma/ ja 
  Laatutyö kotityöpalveluyrityksen kehittämisessä – yrittäjien näkökulmaa https://www.tts.fi/files/1118/koti664.pdf