Kotitalousvähennys

  Kotitalousvähennys

  Käyttäessäsi kotityöpalveluja voit hyödyntää kotitalousvähennystä.

  Näin lasket kotitalousvähennyksen!

  Esimerkki 1

  Elli Eläkeläinen asuu yksin ja tarvitsee apua kotiaskareisiin. Lapset Elina, Raija ja Pekka järjestävät hänelle apua henkilökohtaiseen avustamiseen ja asiointiin sekä kotisiivoukseen 8 100 €:lla. Lapset maksavat äidin palvelun ja saavat veroedun itselleen. Kustannukset jaetaan tasan 2 700 €/lapsi.

   Elina    Raija    Pekka

  2700/45 %           1215€   1215€  1215€

  omavastuu            -100 €   -100€   -100€

  verovähennys     1115€   1115€   1115€

   

  Esimerkki 2

  Pariskunta ostaa kotisiivousta ja he laskevat kuinka monta tuntia he voivat ottaa siivousta saadakseen enimmäisvähennyksen, kun siivouksen tuntihinta on 29 €. Kotitalousvähennyksen vuotuinen enimmäismäärä on 2000 €/henkilö.

  2000 €/v x 2  = 138 tuntia vuodessa
        29 €

  Kun siivous kestää noin 3 tuntia kerrallaan, heillä voi käydä siivoja 46 kertaa vuodessa. Siivouksen hinnaksi jää kotitalousvähennyksen jälkeen:

  Laskutettu työ          4 000 €
  josta 45%                1 800 €
  omavastuu (100€*2)   200 €
  Verovähennys           1 600 €

  4 000 € - 1 600 € = 2 400€/138 h = 17,39 €/h

   

  Lisätietoa Verohallinnon sivustolla, mistä näet myös tämänhetkisen kotitalousvähennyksen ja omavastuuosuuden

  https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/